Bolag och kontakter

Kontakt information

Adress:
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors

Post adress:
Business Finland Venture Capital Ab
PL 1014, 00101 Helsingfors

E-post:
info@businessfinland.vc
förnamn.efternamn (at) businessfinland.vc

Whistleblower respons:
Om du upplever att Business Finland Venture Capital Ab eller en anställd hos Business Finland Venture Capital Ab har agerat oetisk eller i strid med lagen an du genom responsblanketten rapportera din iakttagelse till Business Finlands interna kontroll Whistleblower.

I Arkiv