Verksamhetssätt och mål

Business Finland Venture Capital Ab’s uppgift är att främja företagsverksamheten hos företag i tidig fas genom att investera i riskkapitalfonder. Objekten för kapitalfondernas investeringar är finska företag i tidig fas.

På lång sikt är bolagets mål att skapa en marknad för riskkapitalinvesteringar som riktar sig på företag i tidig fas. Detta förutsätter engagemang av privata investerare samt flera högklassiga investeringsteam.

En effektivare riskkapitalmarknad för företag i tidig fas gör det möjligt för unga tillväxtföretag att utvecklas och växa snabbare. Detta skapar för sin del en grund för höjning av produktiviteten, förnyelse av näringsstrukturen, ökning av arbetsplatserna och förbättring av Finlands konkurrenskraft.

För att nå målen investerar Business Finland Venture Capital Ab i riskkapitalfonder som förvaltas av privata förvaltningsbolag. Förvaltningsbolagen verkar på företagsekonomiska grunder och söker en så god avkastning som möjligt för dem som investerar i fonden. På detta sätt säkras en effektiv användning av offentlig finansiering och så små negativa effekter av verksamheten på marknaden som möjligt.

Investeringar i företag i tidig fas innebär en hög företagsspecifik risk eftersom företagets verksamhet är i startskedet och det kan råda stor osäkerhet om hur dess produkt eller tjänst fungerar eller eventuella konkurrensfördel. På grund av den höga risken är andelen privata investerare i finansieringen av företag i tidig fas liten. För att sporra privata investeringar i fonderna, kan Business Finland Venture Capital Ab avstå från en del av investeringens avkastning till förmån för privata investerare.